Infraroig

Més estalvi, confort i qualitat per a la cria dels garrins

Mitjançant un sistema de calor per infrarojos llunyans, 100% sostenible, aportant el benestar que necessiten les cries en explotacions ramaderes.

COMPARATIVA DE PESOS ENTRE CALOR INFRAROJA LLUNYANA I PLACA ELÈCTRICA EN SÒL (CONTROL)

MARES PRIMERENQUES

TRUGES CICLE 1 (PESOS MITJANS)
Naixement 7 dies 14 dies 23 dies
Infrarojos 1,35 2,97 4,59 6,11
Control 1,37 2,93 4,66 6,25
MARES EDAT MITJANA

TRUGES CICLES 2, 3, 4         (PESOS MITJANS)
Naixement 7 dies 14 dies 23 dies
Infrarojos 1,22 2,42 4,01 5,87
Control 1,4 2,62 3,94 5,46
MARES VETERANES

TRUGES CICLES 5, 6, 7 (PESOS MITJANS)
Naixement 7 dies 14 dies 23 dies
Infrarojos 1,42 2,8 4,61 6,88
Control 1,4 2,65 4,3 6,12
Com s’aprecia en les truges de CICLE 1 no hi ha millores que produeixi la calor infraroja, això creiem que es deu a la menor quantitat de llet que aporten les mares per al creixement dels garrins. En els CICLES 2, 3 4 ja apreciem com en tenir les mares més quantitat de llet es nota un increment important en el pes dels garrins. (410 grams de mitjana per garrí). Quan les mares tenen més edat CICLES 5,6,7 en donar més llet l’augment del pes dels garrins és espectacular, guanyant de mitjana 760 grams. Amb aquestes dades podem afirmar que la calor produïda per l’infraroig és altament satisfactori i produeix un guany mitjà aplicades aquestes, i altres estadístiques de l’estudi de 463 grams per garrí.
A això afegirem que també hem demostrat que en cada part es guanya 0,30 garrins.

IMPLANTACIÓ D’AQUESTS RESULTATS EN UN CAS REAL

Prenent com a referència una granja amb 1.000 mares, fem la comparativa que suposaria tenir una calefacció tradicional o una instal·lació de calefacció per infrarojos llunyans de – ESA BIOENERGY.

En el quadre següent apreciem aquesta informació:

COMPARACIÓ ENTRE CALEFACCIÓ SISTEMA TRADICIONAL AMB SISTEMA PER INFRAROJOS LLUNYANS
Calefacció tradicional Descripció Calefacció infrarojos llunyans
1.000 Nombre de mares 1.000
35.000  Naixement garrins/any 35.000
Guany mortalitat (0,30) 750
35.000 Total porcs 35.750
Guany pes 23 dies 463 grams/garrí
Estimació guany peso escorxador 3 Kg per porc
3.500.000 Kg Pes porcs a escorxador 3.682.250 Kg
1,30 € Preu venda 1,30 €
4.550.000 Total venda 4.786.925
Beneficio any amb infrarojos 236.925 €
Podem apreciar en les dades anteriors la millora que suposa la calefacció infraroja llunyana amb el sistema desenvolupat per IRConfort – ESA BIOENERGY. Menor mortalitat de 0,30 porcs per part. 463 grams més de pes als 23 dies, la qual cosa suposa un guany a l’escorxador estimada d’entre 2,5 i 5 Kg per animal. Incidint directament en els beneficis obtinguts al cap d’un any en uns 236.925 €. La inversió del sistema d’infrarojos. IRConfort – ES ABIOENERGY en aquest supòsit és de 60.000 €. El consum energètic és similar al consum actual, no augmentat per això la factura de la llum. Com veiem l’amortització de la inversió es realitza en uns tres mesos. Garantia de fabricació 2 anys.


Carrer de Les Corts Catalanes, 72 Baixos
25005 (Lleida)
+34 973 265 998
info@esabioenergy.com

© 2023 ESA BIOENERGY | Legal | Design Piqture